Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Seminar u Opatiji: MODELI UGOVORA FIDIC, 02. i 03. ožujka 2012. godine

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA u sklopu Programa stručnog usavršavanja organizira stručni seminar 
Modeli ugovora FIDIC u Opatiji, hotel Ambasador F. Perišića 5, Opatija.