Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

GLASILO HKIS broj 02, prosinac 2011. godine

Sukladno Statutu HKIS, javnost rada Komore se ostvaruje ponajprije izdavanjem Glasila Komore. Glasilo HKIS je od sada dostupno i u elektroničkom obliku.

Akt o osnivanju Glasila donosi Upravni odbor Komore. U Glasilu se objavljuju stručni i znanstveni radovi iz područja inženjerske  djelatnosti te službeni akti i obavijesti Komore. Glasilo primaju svi članovi Komore.

Glavnog urednika i članove uredništva imenuje Upravni odbor Komore na vrijeme od četiri godine.

Glavni urednik Glasila HKIS: Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj.