Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ČLANARINA - POREZNO PRIZNATI RASHOD

Odgovor na česte upite da li je članarina koju članovi Komore plaćaju porezno priznati rashod daje mišljenje ovlaštenih poreznih savjetnika (kompletan tekst mišljenja)
''Upisnina i članarina koju podmiruje poslodavac za članovi Komore predstavlja porezno priznati rashod i ne smatra se oporezivim primitkom po osnovi nesamostalnog rada ovlaštenom inženjeru.''
(L.C)