Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Seminar "Zaštita od požara", Rijeka, 13. travnja 2013. godine

Obavještavaju se svi zainteresirani polaznici da će se seminar "Zaštita od požara" održati u subotu, 13. travnja 2013. godine na Tehničkom fakultetu u Rijeci, Vukovarska 58, s početkom u 09:00 sati. Predvidivo trajanje do 16,00 sati.

Svrha seminara je upoznati sudionike s novom regulativom iz područja zaštite od požara.

Cijena kotizacije za članove Komore 480, 00 kuna + 25%PDV
Cijena kotizacije ostali 640, 00 kuna +25% PDV

Prisustvovanjem seminaru ostvaruje se pravo na 8 bodova od toga 8 iz tehničke regulative. 

Prijave i uplate slati na fax: 01/7775-574 ili e-mail: sanja.vulas@hkis.hr.

Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici
Stručno usavršavanje.

Žiro racun Komore za uplate kotizacija: 2360000-1500188670