Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

SEMINAR "POSUDE POD TLAKOM", Rijeka, 20. travnja 2013. godine

Obavještavaju se svi zainteresirani polaznici da će se seminar "Posude pod tlakom" održati u subotu, 20.04.2013. na Tehničkom fakultetu u Rijeci s početkom u 09:00 sati. Predvidivo trajanje do 16:00 sati.

Cijena kotizacije za članove Komore 480, 00 kuna + PDV
Cijena kotizacije ostali 640, 00 kuna + PDV

Prisustvovanjem seminaru ostvaruje se pravo na 8 bodova.

Prijave i uplate slati na e-mail sanja.vulas@hkis.hr ili na fax: 01/7775-574.
Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici Strucno usavršavanje.