Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

SEMINAR SIGURNOST I EX ZAŠTITA OPREME, Požega, 10. travnja 2013.

Vijeće Područnog odbora Osijek organizira seminar SIGURNOST I EX ZAŠTITA OPREME. Seminar će se održati u srijedu, 10.4.2013. godine u Požegi u Županijskoj komori Požega, Vukovarska 6 u Požegi.

 

TEME SEMINARA:

 

1) SIGURNOST POSTROJENJA – ZAKONSKA REGULATIVA

2) OSNOVE PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE

3) PROTUEKSPLOZIJSKA ZAŠTITA STROJARSKE OPREME I ZAŠTITNIH SUSTAVA

4) STROJARSKA ROTACIJSKA OPREMA U ZONAMA OPASNOSTI

5) STROJARSKE INSTALACIJE

6) SIGURNOST PLINSKIH INSTALACIJA – DANAŠNJI PRISTUP I BUDUĆI IZAZOVI

7) OKRUGLI STOL – DISKUSIJA

 

Stručnjaci koji će sudjelovati s izlaganjima su:

 

-dr.sc. Slavko Rumbak dipl.ing.stroj., Ex Agencija, Zagreb

 -Igor Vondrak dipl.ing.stroj., Petrokemija d.o.o., Kutina

 

Prema Programu stručnog usavršavanja HKIS-a sudjelovanje u radu seminara se boduje s 8 bodova.

Podaci o prijavi za sudjelovanje, kotizaciji i ostalim detaljima u Pozivu u prilogu.