Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Seminar "Viessmann - modernizacija u tehnici grijanja" u Splitu, 25.studenog 2011. godine

Seminar "Viessmann - modernizacija u tehnici grijanja" će se održati u Splitu dana 25. studenog 2011. godine.

Seminar će se održati na FESB-u u sali C502, od 14:00-16:00h.

Kontakti:

Ivana Šonje, 01/6593-657
Rudolf Klančnik, 091/6546-793