Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

NOVE NORME U KNJIŽNICI I NORMOTEKI HKIS

U skladu s prijedlozima clanova Komore i i prijedlogom Savjeta knjižnice Hrvatska komora inženjera strojarstva je tijekom listopada 2011. godine nabavila 66 novih HRN EN normi. 
POPIS NOVIH NORMI HKIS - listopad 2011

Popis svih normi u vlasništvu Komore možete vidjeti na web stranici Komore www.hkis.hr pod Knjižnica i normoteka/Popis normi u posjedu HKIS. Norme s popisa su u elektronskom obliku i clanovi Komore mogu zahtjevati od Tajništva Komore da im se dostave norme na uporabu i legalno ih koristiti