Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Područni odbor Zagreb organizirao dvodnevni stručni posjet Sloveniji

Prema Programu stručnog usavršavanja HKIS za razdoblje 2011/20122.godinu Područni odbor Zagreb organizirao je dvodnevni stručni posjet Sloveniji.

Članovi Područnog odbora Zagreb prvi dan 27.10.2011. posjetili su bioplinsko postrojenje Nemščak kraj Murske Sobote. Bioplinsko postrojenje se nalazi ne svinjogojskoj farmi i u vlasništvu je tvrtke Panvita EKOTEH d.o.o. Uvodno predavanje održao je tehnički direktor gdin. Matjaž Durič. Postrojenje proizvodi bioplin iz gnojiva, kukuruzne silaže, klaoničkog otpada, otpadaka restoranske hrane i u sklopu postrojenja nalazi se kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju toplinske i električne energije.

Drugi dan 28.10.2011. god. članovi su posjetili dvije građevine dobitnice nagrade Greenbuilding.

Višenamjenska poslovna građevina AB Pesnica – Mercator nalazi se u Pesnici pri Mariboru. Projektni tim na čelu s projektantom gdin.-om Alešom Gašparičem univ.dipl.inž.str.održao je uvodno predavanje, nakon kojeg je uslijedio obilazak građevine.

Nakon obilaska Pesnice, uslijedio je posjet domaćinu Menergi gdje je direktor gdin. Danijel Muršič održao prezentaciju o niskoenergetskoj poslovnoj građevini Menerga, te je nakon prezentacije uslijedio obilazak građevine. Detaljne informacije o svim građevinama koje smo posjetili možete pročitati na http://www.izs.si/dobra-praksa/primeri-dobre-prakse/