Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

REPOZITORIJ HRVATSKIH NORMI (HRN4You) POSTAO JE DOSTUPAN ČLANOVIMA HKIS

Repozitorij HRN4You
Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIS!

Obavještavamo Vas da je potpisan jednogodišnji sporazum o suradnji između Hrvatskog zavoda za norme (HZN) i Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS) kako bi se aktivnim članovima HKIS-a omogućio uvid u hrvatske normativne dokumente HZN-a putem Repozitorija hrvatskih norma (Read Only), s ciljem unapređenja i razvoja struke te usavršavanja rada ovlaštenih inženjera.

Repozitorij hrvatskih norma nosi naziv HRN4You, a u njemu je pohranjena digitalna zbirka hrvatskih norma i ostalih normativnih dokumenata koji nastaju kao rezultat normizacijskog procesa u HZN-u. Postoje norme i/ili dijelovi norma koje iz tehničkih razloga nisu dostupne za pregled u repozitoriju hrvatskih norma (uz oznaku takvih norma stoji obavijest „Na upit“).

U kontroliranom okruženju, pristup cjelovitim tekstovima hrvatskih norma i ostalih normativnih dokumenata korisnik ostvaruje prijavom u web aplikaciju uz dodijeljeno korisničko ime. Korisničko ime bit će e-mail korisnika – člana HKIS-a. Zaporku postavlja sam korisnik prilikom registracije u Repozitorij putem zaprimljenog verifikacijskog e-maila koji sadrži upute za aktivaciju korisničkog računa. Zaporka treba zadovoljavati tražene kriterije kao kombinacija slova i brojki, sve u svrhu sprečavanja zlouporabe i zaštite osobnih podataka.

- Hrvatske se norme objavljuju kao posebne publikacije i zaštićene su u skladu sa zakonom, nacionalnim propisima i međunarodnim propisima o autorskim pravima.
- Sva autorska prava i prava korištenja norma pripadaju HZN-u.
- Zabranjeno je umnožavanje, kao i distribucija dijelova ili cjeline bilo koje hrvatske norme bez suglasnosti HZN-a.
- Korisnicima sustava za pristup Repozitoriju nije dopušteno širenje korisničkih podataka na treće osobe koje bi se njima koristile za neovlašten pristup Repozitoriju. Sustav kontinuirano prati i bilježi korištenje sustava od strane korisnika. Ako HZN posumnja u neovlaštenu uporabu pristupnih podataka, podataka dostupnih u repozitoriju ili kršenje autorskih prava koja se odnose na norme poduzet će mjere za ukidanje prava pristupa repozitoriju korisniku koji je omogućio neovlaštenu uporabu pristupnih podataka.
- Korisnici sustava mogu pregledavati repozitorij neograničeni broj puta kroz razdoblje trajanja sporazuma (do 31.10.2019.).

Digitalnu zbirku HZN čine: hrvatske norme HRN, hrvatske prednorme HRS ENV, hrvatske tehničke specifikacije HRS, hrvatski tehnički izvještaji HRI, amandmani A, ispravci Ispr. , hrvatske upute HRU, tumačenja hrvatskih normi i sl. Normativni dokumenti HZN-a dostupni u repozitoriju pohranjeni su u .swf datotekama na kojima su poduzete mjere za sprječavanje neovlaštenog pristupa te je omogućeno samo čitanje dokumenata u repozitoriju. S obzirom da su svi HZN-ovi normativni dokumenti zaštićeni autorskim pravom, u Repozitoriju ta zaštita uključuje stavljanje vidljivog vodenog žiga koji sadržava identifikacijske podatke ovlaštenog korisnika uz uobičajenu obavijest o autorskim pravima koja se nalazi na poleđini naslovnice.

Članovi komore imaju mogućnost kupnje normi putem repozitorija hrvatskih normi HRN4You s popustom, ali isključivao kao član komore (osoba, a ne tvrtka).

Korisničke upute dostupne su putem poveznice na stranicama repozitorija, u donjem desnom dijelu ekrana, a upute za otvaranje normi u pojedinim internetskim preglednicima sastavni su dio dokumenta "HRN4You pregled normi - Često postavljana pitanja (FAQ)" koji je dostupan na poveznici.


Obavijest o početku i načinu primjene članovima će biti dostavljena elektroničkim putem, nakon čega će započeti dostava verifikacijskih e-mailova od strane HZN-a.