Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

BIM PROJEKTIRANJE - SEMINARI U ORGANIZACIJI HKIS - ISKAZIVANJE INTERESA


Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIS!

Ukoliko ste zainteresirani za održavanje seminara o BIM projektiranju u organizaciji Hrvatske komore inženjera strojarstva, molimo Vas da dostavite informaciju na denis.puljic@hkis.hr.

Cilj nam je saznati koliki interes postoji kod članova HKIS kako bi mogli zaključiti o opravdanosti organizacije seminara na tu temu.

Ukratko o BIM-u
Već dvadesetak godina je prisutan na svjetskom tržištu, no kod nas se tek razvija. BIM je skraćenica od Building Information Modeling, a odnosi se na metodologiju koja se oslanja na inteligentan, podacima bogat model kao temelj za projektiranje, simulaciju i suradnju kroz sve faze projekta (planiranje, projektiranje, građenje, upravljanje građevinom te održavanje). BIM model nije samo ideja prezentirana putem 3D modela, već budući objekt sagrađen digitalno.