Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE - Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s pripadajućim obrascima prethodne procjene - Savjetovanje traje do 13.11.2018.

Pozivaju se članovi komore na javno savjetovanje!

Otvoreno je javno savjetovanje za Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s pripadajućim obrascima prethodne procjene. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 13. studenoga 2018. godine.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s pripadajućim obrascima prethodne procjene

Opis savjetovanja: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za 2019. godinu. te o Obrascu predhodne procjene za za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju i o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnjePozivaju se članovi Komore na sudjelovanje u javnom savjetovanju svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima do 13. studenoga 2018. godine na portalu e-Savjetovanja.