Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Prilog HKIS-a javnoj raspravi o Prijedlogu tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Sukladno ranije raspisanom pozivu za javnu raspravu Prijedloga tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, članovi HKIS su dostavili sljedeće prijedloge.