Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Odluka o imenovanju predsjednika Povjerenstava Komore

Sukladno čl. 37. Statuta HKIS (NN 82/09 i 78/13) Upravni odbor na svojoj je 1. sjednici održanoj 14. studenog 2013. godine donio odluku o imenovanju predsjednika povjerenstava Komore kako slijedi:

Predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom članova
Bruno Persić, dipl.ing.stroj.

Predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju
prof.dr.sc. Branimir Pavković, dipl.ing.stroj.

Predsjednik Povjerenstva za zakonodavstvo
Tomislav Tkalčić, dipl.ing.stroj.

Predsjednica Povjerenstva za financije
Stela Pekas, dipl.ing.stroj.

Predsjednik Povjerenstva za trajno stručno usavršavanje
Marko Katinić, dipl.ing.stroj.

Predsjednik Povjerenstva za cjenik usluga
Srđan Srdelić, dipl.ing.stroj.

Predsjednik Povjerenstva za informiranje i izdavačku djelatnost
Ivan Bošnjak, dipl.ing.stroj.