Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Zajednički dopis komora u graditeljstvu vezano uz prijedloge nužnih nadopuna Zakona o gradnji

U procesu izrade novog Zakona o gradnji, strukovne komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu,intenzivno su se angažirale te u nekoliko navrata, nadležnom ministarstvu uputile niz primjedbi i sugestija za poboljšanje prijedloga Zakona o gradnji,a sve u svrhu osiguranja interesa investitora, ubrzavanja postupaka ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola, i u konačnici osiguranja kakvoće usluga projektiranja i stručnog nadzora koje su osnova za kvalitetu izgrađenih građevina u prostoru. Posljednji u nizu dopisa Ministarstvu prije stavljanja Zakona u saborsku prcefuru možete pročitati ovdje.