Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 26. veljače 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata donosi se na temelju članka 62. stavka 2.  Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom propisuju uvjeti za davanje i ukidanje ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata (u daljem tekstu: ovlaštenja) kao i sredstava, odnosno načini kojima se dokazuje ispunjavanje tih uvjeta.