Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Uredba o izmjenama tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjenama tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Uredbe pošalju najkasnije do 26. veljače 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.