Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o kontroli projekata

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o kontroli projekata. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 26. veljače 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.


Pravilnik o kontroli projekata donosi se na temelju članka 95. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom propisuje se sadržaj, način i opseg obavljanja kontrole projekta, način i značenje ovjere kontroliranog projekta od strane revidenta te popis građevina, odnosno radova za koje je obvezatna kontrola projekta i način verifikacije podataka značajnih za kontrolu tih građevina, odnosno radova.