Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 26. veljače 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.


Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled značke, način izdavanja i uporabe te vođenje upisnika o izdanim službenim iskaznicama i značkama građevinskog inspektora u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.