Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o notificiranim, odobrenim i imenovanim tijelima te o drugim pitanjima o građevnim proizvodima

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedlogaPravilnika o notificiranim, odobrenim i imenovanim tijelima te o drugim pitanjima o građevnim proizvodima. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 26. ožujka 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Pravilnik o notificiranim, odobrenim i imenovanim tijelima te o drugim pitanjima o građevnim proizvodima donosi se na temelju članaka 23. i 55. Zakona o građevnim proizvodima (Narodne novine, broj 76/2013).

Predmetnim Pravilnikom propisuju se zahtjevi za odobreno tijelo i HTTO, način dokazivanja sposobnosti podnositelja zahtjeva za provedbu zadaća treće strane u postupku ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava te za imenovanje TAB-om odnosno HTTO-om u usklađenom odnosno neusklađenom području, dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za provedbu zadaća treće strane u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava te za imenovanje TAB-om odnosno HTTO-om u usklađenom odnosno neusklađenom području, utvrđuju se sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda u neusklađenom području, sadržaj izjave o svojstvima bitnih značajka građevnog proizvoda u neusklađenom području, način označavanja građevnih proizvoda u neusklađenom području te područja proizvoda.