Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 03. ožujka 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta donosi se na temelju članka 36. stavka 6. Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom određuje se način zatvaranja gradilišta i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno dijela gradilišta od strane građevinskog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora.