Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 16. ožujka 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine donosi se na temelju članaka 54. stavka 4. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom propisuje se sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.