Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 16. ožujka 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.


Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta donosi se na temelju članka 133. stavak 1 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom propisuje se podrobniji sadržaj i elementi idejnog projekta, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekta, način i značenje ovjere projekta od strane odgovornih osoba te građevine za koje se određuje građevna čestica i/ili obuhvat zahvata u prostoru i način njegova određivanja.