Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 19. ožujka 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Pravilnik o energetskim pregledima zgrade i energetskom certificiranju donosi se na temelju članka 47. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti provedbe energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, sadržaj izvješća o tim pregledima, način energetskog certificiranja, sadržaj i izgled energetskog certifikata i pojam zgrade s malim energetskim potrebama radi utvrđivanja energetskih svojstava, načina gospodarenja energijom u zgradama koje troše energiju i vodu, utvrđivanja mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i njihove isplativosti.