Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 03. ožujka 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Pravilnik o o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište donosi se na temelju članka 134. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013). Predmetnim Pravilnikom određuje se sadržaj i izgled ploče kojom se označava gradilište.