Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje zgrade, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

MGIPU je otvorilo javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje zgrade, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Pozivaju se članovi Komore i drugi zainteresirani da svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na predloženi tekst Pravilnika pošalju najkasnije do 04. ožujka 2014. godine na adresu e-pošte info@hkis.hr. Komora će objediniti mišljenja i dostaviti u Ministarstvo.

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje zgrade, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi donosi se na temelju članka 47. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/2013).

Predmetnim Pravilnikom propisuje se način izdavanja ovlaštenja osobama za provođenje energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te način izdavanja suglasnosti pravnim osobama za provođenje Programa izobrazbe.