Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA - Strukovno područje strojarstva, 19.10. - 21.10.2020. u Zagrebu

Poštovani članovi Komore!

 

Molimo proslijedite osobi kojoj je potrebna informacija.

 

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira treći  po redu ove godine pripremni seminar za polaganje stručnog ispita - strukovno područje strojarstva u terminu od 19.10.2020. do 21.10.2020. godine.

 

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja. Za sve što je vezano za rokove, program, uvjete i pravo polaganja stručnog ispita, obratiti se na Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - poveznica.

 

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja odnosno graditeljstva u okviru vrsta poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
- shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva,
- zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba,

- nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.

 

Program seminara se sastoji od 24 sata nastave (tri dana po osam sati), gdje predavači pripremaju polaznike tumačeći im zakone i propise iz ispitnog programa na stručnom ispitu koji se polaže pri Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

 

Raspored predavanja kao i informacije vezane za plaćanje kotizacije možete preuzeti ovdje.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje.

 

Ispunjeni Obrazac za prijavu je potrebno dostaviti:
1. U PDF obliku, potpisan i skeniran,

2. U obliku EXCEL datoteke.

 

Molimo Vas da svoje prijave šaljete na info@hkis.hr do 30.09.2020. godine.

Lokacija seminara:

ALMERIA CENTAR, Ulica grada Vukovara 284, Mala dvorana, 1. kat.

 

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefone (01) 77 75 576; (01) 77 75 571 ili na e-mail: info@hkis.hr.

 

OBRAZAC za naručivanje Zbirke zakona i propisa bez pohađanja seminara možete preuzeti ovdje.

Tajništvo HKIS