Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Aktualne vijesti 2020.

Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije objavljen u NN 102/20