Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA-STROJARSKA STRUKA

Hrvatska komora inženjera strojarstva organizira pripremni seminar za polaganje stručnog ispita-strojarska struka u slijedećim terminima:
• 30.05. - 01.06.2016.
• 10.10. - 12.10.2016.
• 05.12. - 07.12.2016.

Pripremni seminari održat će se u poslovnom kompleksu Chromos, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb.

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva objavljen je u Narodnim novinama br. 129/2015.

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:
• stručne poslove prostornog uređenja
• poslove sudionika u gradnji
• poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
• poslove prostornog uređenja u javnopravnim tijelima

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
• shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
• zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
• nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i drugim propisima koji su značajni za primjenu toga zakona.

CIJENA I PLAĆANJE
Kotizacija za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu VSS iznosi: 2.160,00 kn + PDV
Kotizacija za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu VŠS i SSS iznosi: 1.840,00 kn + PDV
Uplata kotizacije se vrši najkasnije tjedan dana prije početka pripremnog seminara na:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
Žiro račun broj HR3923600001500188670

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

Kompletan raspored predavanja kao i predavače možete pogledati ovdje.

U cijenu kotizacije su uključeni zbirka propisa u tiskanom obliku i na CD-u, osvježavajući napitci i ručak.

Cijena zbirke propisa u tiskanom obliku i na CD-u iznosi: 600,00 kn + PDV

Sve ostale informacije mogu se dobiti na:
tel: 01/7775-571
fax: 01/7775-574
sanja.vulas@hkis.hr

Tajništvo HKIS