Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ODRŽAN 7. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN

U okviru Zagrebačkog energetskog tjedna Hrvatska komora inženjera strojarstva zajedno s Hrvatskom komorom inženjera elektrotehnike organizirala je seminar pod nazivom „Nove tehnologije u primjeni konvencionalnih i obnovljivih izvora energije“. Seminaru je prisustvovalo više od stotinu posjetitelja, a održan je u utorak, 10. svibnja 2016. godine u Starogradskoj vijećnici, Ćirilometodska 5, u Zagrebu.

Program sa autorima:
Vedran Kren, dipl.ing.stroj., Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj., dr.sc. Alen Štimac, dipl.ing.el., Žarko Raos, dipl.ing.stroj., Siniša Zmijanac, dipl.ing.agr.meh. - Buka u zgradarstvu – utjecaj na čovjeka

mr.sc. Tomislav Stašić, dipl.ing.stroj., Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj. - Povrat energije u proizvodnim pogonima tvrtke „Elektrokontakt“ Zagreb - godinu dana poslije (rezultati)

Tihomir Rengel, dipl.ing.stroj., Damir Prodan Abramović, dipl.ing.stroj., mr.sc. Ivan Cetinić, dipl.ing.stroj. - Utjecaj kvalitete uzduha na troškove u sustavima ventilacije i klimatizacije

Silvano Sušilović, dipl.ing.stroj. - Laboratorij Inspecto (Institut za tlo)

mr.sc. Damir Kopjar, dipl.ing.stroj., Matija Horžić, dipl.ing.stroj. - Ispitivanje i puštanje u pogon Novog Bloka C u TETO Sisak 230 MWe / 50 MWt u 2015. godini

mr.sc. Damir Kopjar, dipl.ing.stroj., Damir Božičević, dipl.ing.stroj., Ivan Kobasić, dipl.ing.el. - Ispitivanje i puštanje u pogon akumulatora topline 750 MWh / 150 MWt u TETO Zagreb u 2015. godini

Jadranko Stilinović, dipl.ing.stroj., Ivan Vedriš, mag.ing.brod., Saša Tubonjić, struč.spec.ing.aedif. - Neriješavani imovinsko-pravni odnosi kao prepreka investicijama

Miroslav Krepela, dipl.ing.el. - Provedba investicijskih projekata u suvremenim tehno-ekonomskim uvjetima

Stjepan Pavliša, dipl.ing.el. - Aspekti dugoročnih pozitivnih energetskih i ekoloških učinaka kada je riječ o zaustavljanju korozije na ukopanim čeličnim infrastrukturnim građevinama (cjevovodi i rezervoari) pomoću katodne zaštite

Davor Vojvodić, dipl.ing.stroj. - Regulacija sustava grijanja Komarno