Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

EU PROJEKT PROF-TRAC (Professional multi-disciplinary Training and Continuing Development in skills for NZEB principles - Multidisciplinarna izobrazba i trajno stručno usavršavanje profesionalaca u vještinama za zgrade približno nulte energije)

Hrvatska komora inženjera strojarstva je partner u EU projektu iz okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020 za razdoblje 2014-2020, pod nazivom PROF-TRAC (Professional multi-disciplinary Training and Continuing Development in skills for NZEB principles - Multidisciplinarna izobrazba i trajno stručno usavršavanje profesionalaca u vještinama za zgrade približno nulte energije.

Provedba projekta počela je 2015 godine i sada je u drugoj od tri planirane godine trajanja projekta.

Uspješan proces projektiranja, gradnje i obnove zgrada na način da udovolje zahtjevu približno nulte energije zahtijeva integralni pristup projektiranju i rad u multidisciplinarnim timovima. PROF-TRAC osigurava rješenje za prevladavane zapreka za takav pristup kroz razvoj i održavanje platforme za obuku i kontinuirano usavršavanje profesionalaca uključenih u taj proces.

Planira se da se ciljevi projekta ostvare kroz:
1. Mapiranje postojećih i potrebnih vještina svih profesionalaca koji se bave s NZEB.
2. Razvoj otvorene platforme za obuku uključujući i razvoj metoda za sistematski i održiv pristup ekspertnim znanjima.
3. Razvoj programa za obuku trenera i obuku profesionalaca - sudionika u gradnji. Program obuke testirati će se na centralnim obukama trenera i nacionalnim pilot obukama u 6 zemalja sudionica koje će provesti nacionalne inženjerske organizacije među kojima je i HKIS.
4. Razvoj baze dostupne putem weba koja sadrži materijale za obuku i usavršavanje arhitekata, inženjera, voditelja građenja, upravitelja zgrada i drugih profesionalaca u vještinama potrebnim za projektiranje, gradnju, upravljanje i rekonstrukciju zgrada nulte energije.

PROF-TRAC koristi rezultate ranije provedenih projekata međunarodne agencije za energiju (IEE) kao što su BuildUpSkills, IDES-EDU i sl., a iniciran je od strane najvećih europskih asocijacija u sektoru. To su REHVA - krovna federacija nacionalnih asocijacija inženjera grijanja, hlađenja i klimatizacije, ACE – Arhitektonski savjet Europe, CECODHAS – Europska federacija javnog, zadružnog i socijalnog stanovanja.

Trenutno se rad odvija na popisu institucija koje pružaju obuku u području gradnje zgrada približno nulte energije, mapiranju vještina i znanja profesionalaca iz RH u tom području i planiranju održivog nastavka obuke nakon dovršetka trajanja projekta. Izrađene su smjernice za provedbu nacionalnih programa obuke, te definiran njihov sadržaj. Uspostavljena je baza nastavnih materijala dostupna na web stranici projekta. Održana je prva obuka predavača u Pragu od 17. do 19. veljače 2016. godine, na kojoj su sudjelovala tri predstavnika HKIS.

Intenzivno se radi na pripremi prvog ciklusa pilot obuke stručnjaka. U RH će se ta obuka održati početkom srpnja 2016. godine u Zagrebu za 30 sudionika različitih struka (arhitekti, inženjeri građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike, predstavnici upravitelja zgrada). Na seminaru će se u trajanju od 40 sati obuke multidisciplinarnim timovima dati temeljna znanja iz nZEB principa i osnovne regulative, koncepta integralnog projektiranja i gradnje, te interdisciplinarnog pristupa projektiranju i timskog rada. U okviru obuke biti će pripremljena radionica, na kojoj će se u timskom radu interdisciplinarnih grupa izraditi i evaluirati rješenja formiranih grupa u izradi idejnog projekta nove zgrade približno nulte energije ili obnovi postojeće zgrade s ciljem ostvarenja razine približno nulte energije.

U Zagrebu, 28. travnja 2016.

Projektni tim PROF-TRAC iz RH


Projektni tim PROF/TRAC, prvi sastanak u Bruxellesu


Rad na pripremi projekta u sjedištu HKIS


Sudionici prve obuke trenera u Pragu


Sudionici obuke trenera iz Hrvatske