Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju - Savjetovanje traje do 7.11.2018.

Pozivaju se članovi komore na javno savjetovanje!

Otvoreno je javno savjetovanje za Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 7. studenoga 2018. godine.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Opis savjetovanja: Dopuna Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Pozivaju se članovi Komore na sudjelovanje u javnom savjetovanju svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima do 7. studenoga 2018. godine na portalu e-Savjetovanja (objava na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja).