Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE - Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju - eSavjetovanje traje do 6.7.2018.

Pozivaju se članovi Komore na javno savjetovanje!

Otvoreno je javno savjetovanje o Odluci o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 6. srpnja 2018. godine.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju kojom se određuju relativni ponderi za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, prema članku 284. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi, a kojim čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave.

Pozivaju se članovi Komore na sudjelovanje u javnom savjetovanju svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima do 6. srpnja 2018. godine na portalu e-Savjetovanja (objava na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja).