Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - eSavjetovanje traje do 14.7.2018.

Pozivaju se članovi Komore na javno savjetovanje!

Otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja najkasnije do 14. srpnja 2018. godine.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama za koji se provodi javno savjetovanje u razdoblju od 15. lipnja do 14. srpnja 2018. godine.

Pozivaju se članovi Komore na sudjelovanje u javnom savjetovanju svojim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima do 14. srpnja 2018. godine na portalu e-Savjetovanja (objava na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja).