Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Održana 6. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva

U četvrtak 15.prosinca 2011. godine je u Zagrebu održana 6. sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera strojarstva sa sljedećim dnevnim redom:

·         Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja nazočnih s pravom glasa
·         Usvajanje dnevnog reda
·         Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Skupštine
·         Program rada HKIS za 2012. godinu
·         Program rada Povjerenstava HKIS za 2012. godinu
·         Program rada područnih odbora za 2012. godinu
·         Program rada Sekcija HKIS za 2012. godinu
·         Plan prihoda i rashoda za 2012. godinu  

Kao uvod u Program rada HKIS za 2012., predsjednici povjerenstava, sekcija i područnih odbora predstavili su svoje programe za 2012. godinu. Programi su manjim dijelom novelirani u odnosu na 2011. godinu. Jedna od novina je objavljivanje vijesti o radu područnih odbora na web stranicama HKIS. Program rada HKIS za 2012. godinu je usvojen uz manje primjedbe i prijedloge za bolji i učinkovitiji rad. Plan prihoda i rashoda je usvojen.