Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OKRUGLI STOL IZRADA UPUTA/PRIRUČNIKA ZA DIMNJAKE - ALGORITIAM IZGRADNJE DIMNJAKA

U organizaciji Sekcije za plin HKIS, 7. prosinca 2011. godine, održan je Okrugli stol ‘’Izrada Uputa/Priručnika za dimnjake’’. Okrugli stol je okupio preko 90 sudionika, od projektanata, predstavnika dimnjačara, predstavnika proizvođača elemenata dimnjaka do predstavnika distributera plina.

Sudionici okruglog stola upoznati su s radom radne skupine i namjerom da se zbog stanja na terenu izradi algoritam izgradnje dimnjaka i priručnik koji bi trebao obuhvatiti i regulirati sve sudionike u postupcima projektiranja, izvođenja, nadzora, ispitivanja i održavanja dimnjaka. Radna skupina se sastoji od predstavnika: Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske obrtničke komore Sekcija dimnjačara, Hrvatske dimnjačarske udruge, predstavnici distributera plina, predstavnici proizvođača elemenata dimnjaka, predstavnik Udruge upravitelja.
Do sada pripremljen - algoritam i priručnik na skupu su usmeno prezentirani pri čemu je naglašeno je da se ovaj algoritam i priručnik oslanja na trenutno važeću regulative.
U raspravi sudionika okruglog stola je ukazano na potrebnu dokumentaciju sukladno zakonskoj regulativi o građevnim proizvodima, obvezama nadzornog inženjera kao i dimnjačara prilikom izgradnje novog dimnjak kao i postojećih dimnjaka, obveznom sadržaju projekta (definirati održavanje dimnjaka u projektu), potrebe projektiranja i ugradnje pričuvnog dimnjaka, izrada troškovnika u strojarskom i u arhitektonskom projektu kao i stručnom nadzoru. Posebno je ukazano na plinifikaciju Dalmacije, prvenstveno Zadra gdje je uočena problematika postojećih dimnjaka koji ne ispunjavaju potrebne uvjete za ugradnju plinskih trošila.
Rasprava je ukazala na problem nadležnosti pojedine vrste posla i nadležnosti kod projektiranja, izgradnje, nadzora i održavanja dimnjaka, kao i na problem različitih tumačenja i različitih stavova od strane ovlaštenih inženjera u pogledu projektiranje i dimenzioniranje dimnjaka.
S obzirom na veliki interes i raspravu sudionika okruglog stola radna skupina će nastaviti rad na materijalu - Algoritam izgradnje dimnjaka za nove i postojeće zgrade, koji je usmeno prezentiran na okruglom stolu, a na ovaj način se javno objavljuje. Vaše konstruktivne prijedloge i primjedbe šaljite na
info@hkis.hr