Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Ministarstvo objavilo Program energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo je „Program energetske obnove stambenih zgrada za razdoblje od 2013. do 2020. godine“ s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016.

Program se temelji na 2. Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti. U njemu se analizira stanje postojećeg stambenog fonda i potrošnje energije u njemu, te se daje prijedlog i razrada mjera za unaprjeđenje energetske učinkovitosti postojećih zgrada koje će se provoditi u razdoblju 2014. do 2020. godine. Program se ne odnosi na izgradnju novih zgrada.

Ključni dionici u provedbi ovog Programa su uz Ministarstvo koje je Program izradilo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te upravitelji zgrada.

Uz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,  koji osigurava subvencije u iznosu do 40% ukupne investicije, mogući izvori financiranja su Strukturni fondovi EU, Hrvatski investicijski okvir itd.

Mjere se s obzirom na tehničke različitosti i na razliku u načinu donošenja odluka o investiranju u poboljšanje energetske učinkovitosti, dijele na mjere za obiteljske kuće i mjere za višestambene zgrade.

Mjere za obiteljske kuće obuhvaćaju poticaje za obnovu vanjske ovojnice, poticaje za zamjenu sustava grijanja koji koriste električnu energiju ili fosilna goriva novim sustavima s kondenzacijskim plinskim bojlerima te poticaje za korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sunčanih toplinskih kolektora, ugradnjom dizalica topline, ugradnjom malih peći na biomasu.

Mjere za postojeće višestambene zgrade orijentirane su na poticanje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada, izradu projektne dokumentacije za obnovu zgrade. Potiče se integralna obnove višestambenih zgrada povećanjem toplinske zaštite vanjske ovojnice, zamjenom prozora; unaprjeđenjem ili zamjenom sustava grijanja, uvođenjem sustava individualnog mjerenja potrošnje toplinske energije.

Procjenjuje se da će za provedbu ovog Programa biti potrebo investirati 817,5 milijuna kn godišnje. Provedbom Programa uštedjet će se oko 270 GWh energije u neposrednoj potrošnji te smanjiti izdatak građana za energiju u iznosu od 116 milijuna kn godišnje što u konačnici dovodi i do smanjenja emisija CO2 od oko 72.000 tona godišnje. Dodatni pozitivni učinci su da se provođenjem Programa osigurava posao za 3.000 ljudi godišnje, poboljšava se stanje i tržišna vrijednost nekretnina itd.

Hrvatska komora inženjera strojarstva  poziva zainteresirane da svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja dostave do 3. prosinca 2013. na adresu elektroničke pošte info@hkis.hr

Komora će objediniti pristigle prijedloge, primjedbe i mišljenja te iste dostaviti u Ministarstvo