Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OSNOVANA SEKCIJA ZA HIDROTEHNIKU HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA

U dvorani "Zagreb" Chromosovog tornja je 14. listopada 2011. godine održan inicijalni sastanak Sekcije za hidrotehniku. Sastanku je nazočilo četrdesetak zainteresiranih članova HKIS, predstavnika izvođača i isporučitelja opreme.

Teme inicijalnog sastanka su bile:

1.  Projektiranje i nadzor izgradnje hidrotehničkih objekata – pregled raspoložive regulative
2. Kratki osvrt na dosadašnje aktivnosti HKIS-a vezano uz problematiku projektiranja /nadzora hidrotehničkih postrojenja i instalacija
3. Realna problematika na terenu
3.1. Natječaji
3.2. Inzistiranje na potrebi strojarskog projekta hidrotehničkih objekata kod investitora
3.3. Nepoznavanje teme strojarskog hidrotehničkog projekta od strane MZOPU i lokalnih ureda za graditeljstvo
4. Artikulacija zahtjeva HKIS prema investitorima, MZOPU i lokalnim uredima za graditeljstvo bazirano na Mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Zaključcima sastanka.

Tijekom sastanka se razvila plodna diskusija iz koje se mogu izvući sljedeći zaključci:

1. U stručnom radu na strukovnom području hidrotehnike, ovlašteni inženjeri strojarstva se često nalaze pred nepremostivim izazovom ignorancije nadležnih institucija i drugih struka. Ponajprije investitora (najčešće Hrvatske vode i komunalna poduzeća), zatim matičnog ministarstva (MZOPU) i lokalnih ureda državne uprave za graditeljstvo koji uopće dozvoljavaju izgradnju hidrotehničkih objekata bez strojarskog projekta hidrotehničke opreme (crpke, cjevovodi, cijevna armatura, materijali, spajanje elemenata sustava, antikorozivna zaštita itd.). Iz ovoga proizlazi da je u korijenu problema promišljanje osobito građevinske struke koja niti danas ne shvaća (tj. ne prihvaća) činjenicu da je hidrotehnika rubno područje u kojima se dodiruju (povremeno i preklapaju) strojarska i građevinska struka, da su obje struke kompatibilne te da je ovo područje multidisciplinarno jednako kao i bilo koje drugo stručno područje.

2. Potrebna je široka inicijativa usmjerena prema Ministarstvima, lokalnim uredima državne uprave i investitorima (Hrvatske vode i komunalna poduzeća) s ciljem argumentacije činjeničnog stanja te poboljšanjem međusonog razumijevanja te uvažavanja strojarske struke u stručnom području hidrotehnike

3. Navedena analiza stvarnog stanja prokazuje zahtjeve određenih interesnih skupina da se ovlašteni inženjeri strojarstva u potpunosti izbace s područja hidrotehnike. Dijelom su to interesne namjere (dobijanje posla, ekstra zarada, micanje konkurencije), a dijelom je ovo predmet neznanja i/ili nebrige nadležnih institucija