Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ALUMNI KLUB STROJARSKOG FAKULTETA U SLAVONSKOM BRODU

Pozivaju se bivši studenti i prijatelji Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na Osnivačku skupštinu Alumni kluba SFSB-a koja će se održati u petak, 14.10.2011. godine u 18.oo sati
Alumni klub SFSB-a predstavljat će dobrovoljno udruženje studenata koji su diplomirali na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Pozvani su svi studenti fakulteta koji su diplomirali na sveučilišnom i stručnom studiju (uključujući i starije generacije koji su prelazili na FSB) te doktori, magistri i specijalisti.
ALUMNI klub SFSB-Poziv
Molimo Vas da svoje sudjelovanje na Osnivačkoj skupštini potvrdite do 13. listopada o.g. (četvrtak) na telefon: 035493456 ili na email: janja.Pitlovic@sfsb.hr

Inicijativni odbor