Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

OBUSTAVLJEN POSTUPAK AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je na sjednici koja je održana 1. prosinca 2011. godine, obustavila postupak protiv Hrvatske komore inženjera strojarstva i ostalih strukovnih komora u graditeljstvu koji je pokrenula s ciljem utvrđivanja da li Pravilnik o cijenama usluga (cjenik usluga ovlaštenih inženjera i arhitekata) predstavlja ''narušavanje tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma''.
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je temeljem inicijative anonimnog podnositelja protiv Hrvatske komore inženjera građevinarstva dana 5. srpnja 2011. godine pokrenula postupak utvrđivanja da li Pravilnik o cijenama usluga predstavlja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanja zabranjenog horizontalnog sporazuma. Nakon provedenog postupka, očitovanje Komore i saslušanja predstavnika Komore Agencija je utvrdila da se ''postupak obustavlja jer više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje postupka''.

U postupku pred Agencijom Komora je isticala da je ''Cjenik donesen radi zaštite interesa potrošača i radi zaštite javnog interesa za kvalitetnom i ekonomski isplativom gradnjom'' i da ''se Cjenikom štiti opravdani interes, kvalitetna i ekonomski isplativa gradnja, a koja se ne može zaštititi drugim sredstvima, te da Cjenik nije diskriminatoran jer omogućuje svima da pod jednakim uvjetima pružaju usluge''. Također je istaknuto da je Cjenik donesen u skladu s Zakonom o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (NN 47/98), a čl. 3. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11) je propisano da su ''Naručitelji izrade nacrta dokumenta prostornog uređenja, usluga, projekata i drugih dokumenata obvezni primjenjivati i pridržavati se cjenika usluga komora ovlaštenih arhitekata i inženjera koji se donose na temelju Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.'', dok je Zakonom o javnoj nabavi (NN 117/07, 125/05) propisano da kriteriji na kojim naručitelj temelji ponudu ne smije utjecati na primjenu odredaba kojim je propisana novčana naknada za određene usluge, iz čega proizlazi kako navedeni zakoni propisuju obvezu pridržavanja Cjenika.
(L.C.)