Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

TEČAJ IZ PODRUČJA ENERGETSKIH POSTROJENJA U SLAVONSKOM BRODU - POSUDE POD TLAKOM, 10.veljače 2012. godine

Hrvatska komora inženjera strojarstva i Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u skladu s Programom stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva, organiziraju 10. veljače 2012. godine tečaj iz područja energetskih postrojenja pod nazivom POSUDE POD TLAKOM.

U skladu s Programom stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva, sudjelovanje na seminaru se boduje s 8 bodova.

Iznos kotizacije:

- članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva 480,00 kn + 23 % PDV
- ostali 640,00 kn + 23 % PDV

Voditelj skupa : Prof.dr.sc. Tomislav Šarić, dipl.ing.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, tel: 035/493 444, fax: 035/446 446

e-mail: tsaric@sfsb.hr 

Prijave i uplate slati na e-mail sanja.vulas@hkis.hr ili na fax: 01/7775-574.

Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici Stručno usavršavanje.