Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

POZIV ZA REDOVITO GODIŠNJE USAVRŠAVANJE

Pozivaju se osoba koje su od strane MZOPUG ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i/ili energetsko certificiranje zgrada na redovito godišnje usavršavanje koje će se održati 1. prosinca 2011. godine u Zagrebu, Ulici grada Vukovara 271 (prizemlje, prostor Hrvatske komore inženjera građevinarstva) od 12,15 – 19,15 sati

Usavršavanje je propisano Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08 i 89/09) i to za:
- fizičke osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada, - osobe zaposlene u ovlaštenim pravnim osobama koje provode energetske preglede i koje u svojstvu imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi potpisuju izvještaje o energetskim pregledima i energetske certifikate zgrada.
Za obveznike stručnog usavršavanja u graditeljstvu pohađanje Programa usavršavanja se boduje s 8 bodova od toga 8 iz regulative.

Program usavršavanja
PROGRAM IZOBRAZBE TABLICA USAVRSAVANJE - HKIS 2011
Kroz godišnji Program usavršavanja ovlaštene osobe se dodatno educiraju o tehničkom napretku u struci (sustavi grijanja i PTV, metodologije i sl.) te upoznaju s izvješćima o energetskim certifikatima, iskustvima iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba i promjenama vezanim na tehničku regulativu iz područja energetskih svojstava zgrade i promjenama europskog prava na tom području.
Kotizacija
Program usavršavanja 800,00 kuna + PDV
Kotizacija uključuje sudjelovanje na predavanju, materijale s predavanja te osvježenje u pauzama.
Uplata kotizacije se vrši najkasnije tjedan dana prije početka obuke na:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
Žiro račun broj 2360000-1500188670
Prijava
Prijava za pohađanje programa izobrazbe se vrši putem Obrazac prijave Usavrsavanje osoba, koji je potrebno ispunit i uputiti fax-om ili e-mail-om na niže navedenu adresu:
HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA
Ulica grada Vukovara 271
10000 ZAGREB
fax: 01 7775 574
e-mail: encert@hkis.hr