Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

RADNI SASTANAK PO ZAGREB S PREDSTAVNICIMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Jedan od zadataka PO Zagreb je integriranje rada HKIS-a u rad institucija i organizacija. U skladu s tim u studenom i prosincu 2011. godine održana su dva radna sastanka s predstavnicima Zagrebačke županije i lokalne samouprave s područja PO Zagreb.

Prvi sastanak je održan 30.11.2011. sa županom Zagrebačke županije gdin.-om Stjepanom Kožićem. Predstavljen je rad Komore i područja djelovanja ovlaštenih inženjera strojarstva, te su navedene prednosti uključivanja ovlaštenih inženjera strojarstva u segmentima u kojima do sada nisu bili dovoljno zastupljeni. Dogovoren je nastavak suradnje.

Drugom sastanku 08.12.2011. nazočili su predstavnici grada Siska gdin. Petar Lerotić, gradonačelnik grada Svete Nedjelja gdin. Drago Prahin te predstavnici Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba pročelnik Ureda gdin. Marijan Maras i gdin. Danijel Matić.

Predsjednik HKIS-a gdin. Luka Čarapović je u uvodnom izlaganju predstavio rad Komore. Predsjednica PO Zagreb gđa. Stela Pekas j predstavila zajedničke ciljeve koji proizlaze iz razvojne politike RH. Predložena je suradnja prvenstveno u sklopu redovnih aktivnosti HKIS-a kao što su sekcija HKIS-a, međunarodna suradnja,stručno usavršavanje, izobrazba za energetsko certificiranje te elektronski vjesnik, a novi projekti bi bili suradnja u sklopu planiranje i stvaranje normativa za projektiranje te suradnja u strategiji gospodarenja energijom. Nakon prezentacija uslijedio je okrugli stol na kojemu su se otvorile mnoge teme iz kojih će proizaći novi projekti za suradnju, koja će se zasigurno nastaviti.

Ovom prilikom se Vijeće PO Zagreb zahvaljuje kolegama gdin.-u Jadranku Stilinoviću i gdin.- Miljenku Marinčiću za pomoć u realizaciji sastanaka.

Predsjednica PO Zagreb
Stela Pekas dipl.ing.stroj.