Hrvatska komora inženjera strojarstva

Priprema za stručni ispit

 

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornog uređenja (NN 129/15).

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja. Za sve što je vezano za rokove, program, uvjete i pravo polaganja stručnog ispita, obratiti se na Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine - poveznica.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:
• poslove sudionika u gradnji
• poslove sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture
• stručne poslove prostornog uređenja
• poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
• upravne poslove prostornog uređenja i gradnje

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:
• shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
• zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
• nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
strukovno područje strojarstva

Hrvatska komora inženjera strojarstva (HKIS) organizira pripremni seminar za polaganje stručnog ispita prema programu (izvorima za polaganje - strukovno područje strojarstva) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH (MGIPU) iz područja građevno – tehničke regulative kako slijedi:

1. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE
1.1. Prostorno uređenje i gradnja građevina
1.2. Komunalno gospodarstvo
1.3. Normizacija
1.4. Obvezni odnosi u graditeljstvu
1.5. Upravno postupanje i uredsko poslovanje


2. REGULATIVA ZAŠTITE OSOBA, OKOLIŠA, KULTURNIH I DRUGIH MATERIJALNIH DOBARA
2.1. Zaštita od požara
2.2. Zaštita na radu
2.3. Zaštita od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja i drugi zahtjevi higijene, zdravlja i zaštite okoliša
2.4. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara


3. TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE
3.1. Opća tehnička regulativa gradnje
3.1.1. Akreditacija, mjeriteljstvo, opća sigurnost proizvoda, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda
3.1.2. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda
3.1.3. Temeljni zahtjevi (bitni zahtjevi), nesmetan pristup i kretanje u građevinama i ostali uvjeti
3.2 Uže područje struke
3.2.1 Energetika
3.2.2 Tlačna oprema
3.2.3 Instalacije
3.2.4 Konstrukcije i procesna tehnologija

Seminar se sastoji od 20 sati nastave, zajednički dio za sve polaznike seminara: VSS, VŠS, SSS.
Za polaznike s VSS-om, seminar uključuje još 4 sata užeg područja struke.

Predavači pripremaju polaznike tumačeći im zakone i propise iz ispitnog programa na stručnom ispitu koji se polaže pri Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zajednički dio za sve polaznike seminara (VSS, VŠS, SSS - sukladno čl. 14. st. 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, NN br. 107/07, 118/12) su područja 1. - 3.1.3. , dok su polaznici s VSS-om obavezni izabrati jedno Uže područje struke (3.2.1. – 3.2.4.)

Polaznici seminara dobivaju kompletan sadržaj predavanja seminara u tiskanom obliku i te digitalno na e-mail (građevno – tehnička regulativa za strukovno područje strojarstva).

PLAN ODRŽAVANJA SEMINARA ZA 2024. GODINU

1. Seminar: 19.2. - 21.2.2024.
2. Seminar: 11.3. - 13.3.2024.
3. Seminar: 21.5. - 23.5.2024.


HKIS zadržava pravo promjene termina održavanja seminara.

MJESTO ODRŽAVANJA

Seminari se održavaju u Zagrebu.

KOTIZACIJA


1 EUR = 7,53450 HRK
Kotizacija za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu VSS iznosi:

400,00 € + PDV = 500,00 €


Kotizacija za sudjelovanje na seminaru za jednu osobu VŠS i SSS iznosi:
295,00 € + PDV = 368,75 €


U cijenu su uključeni sadržaj predavanja seminara u tiskanom obliku i digitalno, zbirka zakona i propisa (građevno – tehnička regulativa za strukovno područje strojarstva), osvježavajući napitci i ručak tijekom održavanja predavanja.

Podaci za uplatu kotizacije:

Primatelj: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb
IBAN: HR3923600001500188670
Opis plaćanja: Ime i prezime sudionika, kotizacija za Seminar SI
Model: 00
Poziv na broj: Datum početka seminara u obliku DanMjesecGodina (primjer: 11022019)

Prijavu i potvrdu o uplati kotizacije dostaviti na e-mail: info@hkis.hr

ZBIRKA ZAKONA I PROPISA, SADRŽAJ PREDAVANJA SEMINARA

Zbirka zakona i propisa (građevno – tehnička regulativa za strukovno područje strojarstva) potrebnih za polaganje stručnog ispita te sadržaj predavanja seminara dostupni su bez pohađanja seminara.

Cijena Zbirke zakona i propisa te sadržaj predavanja u tiskanom obliku i digitalno iznosi:
100,00 € + PDV = 125,00 €
 

OBRAZAC za naručivanje Zbirke zakona i propisa bez pohađanja seminara možete preuzeti ovdje.

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon (01) 77 75 571 ili na e-mail: info@hkis.hr