Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

ZAKONSKA REGULATIVA ZAŠTITE OD POŽARA

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Hrvatska komora inženjera strojarstva organiziraju tečaj iz područja Zaštita požara u graditeljstvu pod nazivom
Zakonska regulativa zaštite od požara

Tečaj je namijenjen obveznicima stručnog usavršavanja, članovima komora u graditeljstvu – arhitektima, inženjerima građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva i boduje se s 8 bodova, od toga 8 bodova iz regulative. (Napominjemo da prvo petogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja osobama koje nisu skupile dovoljno bodova završava 1. listopada 2011. godine.)
-Nakon donošenja novog Zakona o zaštiti od požara NN 92/10 (srpanj 2010. godine) u tijeku je donošenje podzakonskih akata iz područja zaštite od požara. Do sada je objavljeno 4 pravilnika iz područja zaštite od požara (NN 88/11), a očekuje se donošenje ukupno 24 provedbena propisa.
-Na tečaju će biti prezentiran novi pristup projektiranju zaštite od požara kao i što donose novi propisi u procesu usklađivanja s EU regulativom od strane g. Carević.
-Na primjerima iz prakse prezentirati će se i ''Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima'' (NN 108/95, 56/10) kao i ''Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu'' (NN 117/07) od strane g. Bošnjaka. Također prezentirati će se ''Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija te o osposobljavanju djelatnika koji neposredno obavljaju ta ispitivanja kao i uvjetima za dobivanje i oduzimanje ovlaštenja za ispitivanje nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija za ukapljeni naftni plin'' interni pravilnik distributera plina Proplin d.o.o. koji je obvezan prema ''Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima''.
-Dr.sc. Miodrag Drakulić će na izuzetno zanimljivom i konkretnom primjeru prezentirati primjenu CDF modeliranja razvoja požara i dima na sportskoj STOŽICE u Ljubljani s ciljem uštede u projektu

Pozivamo vas da od strane osoba koje su sudjelovale u izradi zakonske regulative saznate što je novo u području zaštite od požara, te na konkretnim izvedenim primjerima spoznate primjenu nove zakonske regulative zaštite od požara u graditeljstvu
Tečaj će se održati na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u petak, 2. rujna 2011. godine.
POZIV ZASTITA OD POŽARA U GRADITELJSTVU