Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

VRSTA STROJARSKIH PROJEKATA

Temeljem članka 71. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva NN 82/09 Upravni odbor Hrvatske komore inženjera strojarstva na 17. Sjednici Upravnog odbora je donio odluku o vrsti strojarskih projekata sukladno strukovnim smjerovima ovlaštenih inženjera strojarstva
Vrste strojarskih projekata sukladno strukovnim smjerovima