Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Važna obavijest članovima HKIS, ovlaštenim voditeljima građenja i ovlaštenim voditeljima radova

Poštovane kolegice i kolege, članovi Komore,
u ime Upravnog odbora Komore kao i u svoje osobno, upućujem ovaj poziv svima vama, kolegicama i kolegama, ovlaštenim voditeljima građenja i ovlaštenim voditeljima da i nadalje ostanete članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Naime, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 110/19) odnosno s danom 21. veljače 2020. godine, Komora će po službenoj dužnosti brisati Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke te Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke i ukinuti izdana rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja strojarske struke i Imenik ovlaštenih voditelja radova strojarske struke čime gubite status člana Komore te s tim u vezi i sva stečena prava.

Temeljem istog zakona te s danom 21. veljače 2020. godine Komora ustrojava nove imenike, Imenik inženjera gradilišta i Imenik voditelja radova.

Sve osobe koje su dana stupanja na snagu gore navedenog zakona (23. studeni 2019.) bile upisane u Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova, mogu do 21. veljače 2020. podnijeti zahtjev za upis u nove imenike: Imenik inženjera gradilišta i Imenik voditelja radova te ukoliko to učine u navedenom roku, Komora će im omogućit upis u Imenik inženjera gradilišta i Imenik voditelja radova bez prilaganja potrebne dokumentacije i bez plaćanja troškova upisa. Nakon 21. veljače 2020. godine svim osobama koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete bit će omogućen upis u novi Imenik inženjera gradilišta i novi Imenik voditelja radova u redovnom postupku, s prilaganjem potrebne dokumentacije i plaćanjem troškova upisa.

Vašom odlukom da ostanete članovi Komore i nadalje ostvarujete prava i pogodnosti:
1. jedna članarina bez obzira na broj imenika u koji ste upisani,
2. osiguranje od profesionalne odgovornosti u iznosu članarine,
3. korištenje pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom (e-građevni dnevnik),
4. vođenje evidencije stručnog usavršavanja bez naknade 5. pristup normama bez naknade,
6. sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja po cijeni kotizacije koja je povoljnija za članove Komore,
7. mogućnost sudjelovanja Zborovima i sličnim skupovima na kojima se članovi mogu stručno usavršavati bez naknade,
8. izdavanje potvrda o članstvu bez naknade, a kojom ćete jednostavnije dokazivati kompetencije za obavljanje djelatnosti,
9. izborno pravo (pravo birati i biti biran u tijela Komore),
10. sudjelovanje u radu tijela i radnih tijela Komore,
11. imenovanje u radna tijela i tijela Komore,
12. korištenje pravnih i stručnih savjeta Komore,
13. predlaganje i razmatranje pitanja iz područja graditeljske struke.

Važno je i napomenuti kako su svi dosadašnji članovi Komore, ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova osigurani od profesionalne odgovornosti do 31. svibnja 2020. godine.

Ova obavijest je informativnog karaktera te ćemo vam, pravovremeno, po gotovosti usklađivanja akata Komore s odredbama zakona i ustrojavanjem novih imenika, elektroničkim putem dostaviti obrazac zahtjeva za upis u predmetne imenike te će isti biti objavljeni na mrežnoj stranici Komore.

Prijelaznim odredbama zakona propisan je rok od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 21. veljače 2020. godine, do kada vrijede ovlaštenja koja ste stekli za obavljanje poslova ovlaštenog voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova.

Nadamo se da ćete u svemu gore navedenom pronaći svoj interes da i nadalje ostanete članom Hrvatske komore inženjera strojarstva te vas srdačno pozdravljamo.

Za sva dodatna pojašnjenja slobodno obratite u Tajništvo Komore ili na e-mail: smiljka.pavic@hkis.hr.


U Zagrebu, 30. siječnja 2020. godine


Predsjednik Komore

Željko Dorić, dipl.ing.stroj.