Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

UREDBA (EU) BR. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima

Dana 4. travnja 2011. godine u Službenom glasniku Europske unije objavljena UREDBA (EU) BR. 305/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ Construction Products Directive čije su odredbe implementirane u hrvatsko zakonodavstvo kroz Zakon o prostornom uređenju i gradnji; Zakon o građevnim proizvodima; Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda; Tehnički propis o građevnim proizvodima i drugim propisima iz područja gradnje.

Tekst Uredbe dostupan je na web stranici:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2011:088:0005:0043:EN:PDF

S obzirom da je člankom 68. Uredbe propisana puna primjena iste od 1. srpnja 2013. godine, a u svrhu boljeg razumijevanja Uredbe Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je izradilo prijevod te ga zbog ujednačavanja terminologije stavilo na javnu raspravu.

Mole se svi zainteresirani, ukoliko imaju prijedloge za bolje razumijevanje prijevoda, da najkasnije do 1. rujna 2011. godine dostave prijedloge na e-mail: info@hkis.hr.
Svi objedinjeni prijedlozi će se dostaviti Upravi za graditeljstvo, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.