Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji

Hrvatska komora inženjera strojarstva je 27. lipnja 2011. godine i na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji dostavila svoje očitovanje. Dana 12. svibnja 2011. godine, HKIS je Ministarstvu dostavilo prijedloge i primjedbe na tekst Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji. S obzirom da do danas nismo dobili  očitovanje na dostavljene prijedloge i primjedbe, dostavili smo naše očitovanje na Konačan prijedlog zakona koje sadrže i određene prijedloge i primjedbe od 12. svibnja 2011. godine.

Opći prijedlozi i smjernice u svezi izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji:
-uskladiti primjenu i tumačenje zakona i propisa od strane svih sudionika u procesu gradnje, a pogotovo od strane ureda državne uprave na nivou različitih županija i gradova,
-izradom podzakonskih akata (npr. Tehnički propis za opremu pod tlakom, Pravilnik o sadržaju projekta za zgrade) osigurati usklađenost procesa građenja koji je u nadležnosti više ministarstava,
-definirati jasnije rokove i postupke ishođenja dozvola,
-osigurati obvezno provođenje projektantskog nadzora i kaznene odredbe,
-definirati rokove i naknade za izdavanje mišljenja projektanta o usklađenosti projekta,
-osigurati obveznu primjenu Pravilnika o cijenama usluga strukovnih komora uz kaznene odredbe

Očitovanje HKIS