Vijesti

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Arhiva starijih vijesti

TEČAJ IZ PODRUČJA ENERGETSKIH POSTROJENJA - POSUDE POD TLAKOM - 8. veljače 2013. godine

Hrvatska komora inženjera strojarstva i Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u skladu s Programom stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva, organiziraju tečaj 8. veljače 2013. godine iz područja Energetska postrojenja - POSUDE POD TLAKOM.

http://www.sfsb.unios.hr/news/525/136

Sudionici skupa usvajaju nova znanja iz područja oblikovanja i proračuna čvrstoće za specifične slučajeve u projektiranju tlačnih posuda. Također se pojašnjavaju suvremeni pristupi zavarivanja u izradi komponenti energetskih postrojenja. Dat će se osnove izmjene topline zračenjem, infracrveni spektar, princip rada termografske kamere, postupak termografskog mjerenja, primjeri primjene termografije u energetici i zgradarstvu, praktićna vježba termografskog snimanja i određivanja površinske temperature objekta. Raspravljat će se opća regulativau graditeljstvu uz projektiranje i stručni nadzor.

U skladu s Programom stručnog usavršavanja Hrvatske komore inženjera strojarstva, sudjelovanje na tečaju boduje se s 8 bodova od toga 2 boda iz regulative.

Iznos kotizacije:
- članovi Hrvatske komore inženjera strojarstva 480,00 kn + 25 % PDV
- ostali 640,00 kn + 25 % PDV

Voditelj skupa : Prof.dr.sc. Tomislav Šarić, dipl.ing.
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
tel: 035/493 444, fax: 035/446 446
e-mail: tsaric@sfsb.hr 

Obrazac prijave i uplate slati na e-mail sanja.vulas@hkis.hr ili na fax: 01/7775-574. Upute za prijave i plaćanje kotizacije nalaze se u rubrici Strucno usavršavanje. 

Više informacija